1. sportovní ples Sportovního klubu policie České Budějovice

Dne 11.11.2017 proběhl v sále KD Beseda historicky 1. reprezentační ples Sportovního klubu policie České Budějovice. Za prvotní myšlenku uspořádat tento ples vděčímě rodičům dětí z fotbalové přípravky SKP ročníku 2007.

Ples slavnostně zahájil místopředseda SKP Ing. Josef Machutka, který poděkoval všem členům a přátelům SKP za pomoc nejen při přípravách plesu, ale i v rámci zajišťování chodu našeho sportovního klubu v průběhu celého roku.

Nezapomněl poděkovat poskytovatelům dotací - MŠMT, Magistrátu města České Budějovice, Jihočeskému kraji, UNITOP a FAČR, díky jejichž dotačním programům SKP zajišťuje kvalitní výchovu sportovní mládeže. 1. reprezentační ples SKP se těšil hojné návštěvnosti nejen členů SKP a byl pro zúčastněné jistě příjemným kulturním zážitkem.

Všem zúčastněným děkujeme a již dnes se těšíme na další ročník.